KWK Jankowice wkrótce rozpoczyna eksploatację ściany w Świerklanach

KWK Jankowice wkrótce rozpoczyna eksploatację ściany w Świerklanach

13.01.2016 12:04:07

Mimo protestów mieszkańców, kopalnia Jankowice zamierza na przełomie stycznia i lutego rozpocząć eksploatację ściany w Świerklanach. Wpływami z wydobycia objęte mogą być tereny z rejonu ulicy Szklarnia. Mieszka tam około 20 rodzin.

Jak szacują fachowcy na miejscu mogą się pojawiać szkody górnicze nawet trzeciej lub czwartej kategorii. Podczas spotkania z wójtem gminy Tomaszem Pieczką mieszkańcy byli przeciwni fedrowaniu w tym rejonie. Wójt wydał negatywną opinię co do tego obszaru, ale pozytywnie zaopiniował plan ruchu kopalni na terenie całej gminy.

W najbliższym czasie rozpoczynamy eksploatację w tym rejonie – zapowiada Tomasz Głogowski rzecznik Kompanii Węglowej.

Jak dodaje Głogowski, Kompania Węglowa ma świadomość niepokojów wśród mieszkańców i deklaruje chęć współpracy z mieszkańcami.

Kopalnia i mieszkańcy są skazani na siebie, dlatego musimy współpracować – podkreśla wójt Świerklan Tomasz Pieczka. Dlatego też w dokumentach pojawił się zapis mówiący o objęciu szczególnym nadzorem oraz podjęcia wszelkich działań mających zapewnić maksymalnego stopnia ochrony budynku OSP w Jankowicach i zabudowań przy ulicy Szklarni.

Autor: Arkadiusz Żabka
Wypowiedzi na stronie www.radio90.pl

Źródło: www.radio90.pl