Można wnioskować o 45 tys. zł na wymianę pieca. Kolejki nie ma

Można wnioskować o 45 tys. zł na wymianę pieca. Kolejki nie ma

23.04.2024 09:28:41

Do 8 maja można złożyć wniosek na dotację do pompy ciepła, która maksymalnie może wynieść 45 tys. zł. Duże zainteresowanie złożeniem wniosku było chwilowe, już po kilku godzinach przyjmowania wniosków, nie było mowy o kolejkach.

– Składanie wniosków ruszyło 8 kwietnia i nie wiadomo, z jakiego powodu kolejka ustawiła się już w nocy. Rozpoczęliśmy przyjmować zgłoszenia o godzinie 9.00, a około 11.00 już kolejki nie było i obsługa odbywała się na bieżąco — mówi Adam Wawoczny, dyrektor Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.

Wymień kocioł węglowy na pompę ciepła

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego będzie ubiegał się o grant w wysokości 30 mln zł na OZE. W tym przypadku konkretnie środki będą przeznaczone na dotacje dla mieszkańców, którzy zdecydują się na wymianę pieca węglowego na pompę ciepła. Kwota dotacji dotyczy 25 gmin subregionu, łącznie pozwoli to na wymianę około 620 kotłów. Suma przeznaczona na dotacje dla mieszkańców Rybnika wystarczy na pokrycie około 120 wymian źródła energii. Maksymalna kwota dofinansowania na gospodarstwo domowe to 45 tys. zł, co według szacunków poczynionych przez związek, może pokryć całość kosztów wymiany pieca węglowego na pompę ciepła, łącznie z przystosowaniem kotłowni.

Warto złożyć wniosek nawet jeśli wyczerpana zostanie liczba dostępnych grantów, ponieważ kolejność zgłoszeń nie jest podstawowym kryterium wyboru. Wnioskodawcy posiadający starsze kotły otrzymają większą ilość punktów. Ponadto wnioski będą podlegać ocenie i przyjęcie wniosku nie oznacza automatycznie, zakwalifikowania do wsparcia.

Więcej informacji na temat grantów oraz składania wniosków można uzyskać na stronie https://grantyoze.subregion.pl, wysyłając e-mail na adres grantyoze@subregion.pl, telefonicznie 32 42 22 446 wew. 4 lub 6, lub osobiście w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Źródło: rybnik.com.pl & swierklany.pl