Pieczka: To plotki, że wójt zatrzymał wydobycie

Pieczka: To plotki, że wójt zatrzymał wydobycie

29.05.2015 16:17:35

Z wójtem Tomaszem Pieczką rozmawiał dziennikarz portalu nowiny.pl. Z artykułu można przeczytać o decyzjach na temat wydobycia węgla, kompetencjach i wstrzymanej budowie nowego urzędu.

Szymon Kamczyk. Czy wiadomo już coś o decyzjach urzędu górniczego w sprawie wydobycia pod ul. Kościelną w Jankowicach i ul. Szklarnia w Świerklanach?

Tomasz Pieczka. Z informacji jakie posiadamy wynika, iż dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego polecił Kompani Węglowej S.A. Oddział KWK Jankowice sprawdzić prawidłowość rozwiązań technicznych przewidzianych przy eksploatacji pokładów węgla pod ulicą Szklarnia. Chodzi tutaj głównie o prognozę parametrów deformacji terenu, możliwości bezpiecznego przejęcia prognozowanych wpływów oraz kanalizację sanitarną, obiekty kubaturowe oraz pozostałe obiekty. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Kościelną to kopalnia prowadzi cały czas eksploatację czego skutki są stale widoczne „na powierzchni”. Odnośnie Kościoła p.w. Bożego Ciała w Jankowicach poinformowała o tym, że wstrzymuje przygotowanie ścian bezpośrednio w filarze ochronnym tego obiektu.

Czy negatywna opinia wójta w sprawie wydobycia pod ul. Szklarnia nie powinna być poprzedzona spotkaniem z mieszkańcami?

Wydanie opinii przeze mnie poprzedziły konsultacje z mieszkańcami tej ulicy, były to liczne i owocne rozmowy indywidualne. Dodatkowo jeden z radnych, który mieszka na ul. Szklarnia, zebrał podpisy mieszkańców sprzeciwiających się wydobyciu węgla w tym rejonie. Uważam, że ludzie powinni być powiadomieni o planowanej eksploatacji pod daną ulicą nie przez wójta, ale przez zainteresowanych, tj. przez dyrekcję kopalni; przedstawicieli KWK „Jankowice” – zaś jeszcze w 2012 roku zapewniali, że wydobycie w tym rejonie nie jest planowane. Wydaje się zatem, że działania osób zarządzających kopalnią nie są chyba do końca wiarygodne i przemyślane, skoro nagle okazuje się, że jednak obecnie ma tam być wydobywany węgiel. Chciałbym zaznaczyć, że w tym rejonie w ostatnim czasie wybudowano nową kanalizację sanitarno-deszczową, budują się tam nowe domy mieszkalne, więc działania kopalni uważam za co najmniej nieprzemyślane. Nie dziwi więc sprzeciw mieszkańców wobec planowanych przez kopalnię inwestycji.

Jakie są kompetencje wójta w kwestiach zgody bądź braku zgody na wydobycie?

Wójt w sprawach wydobycia surowców wydaje jedynie opinię. Chciałem jednocześnie podkreślić, iż opinia taka nie jest wiążąca zarówno w odniesieniu do eksploatacji pod ul. Szklarnia jak i w innych rejonach gminy, tzn. wójt nie może podjąć wiążącej decyzji o zgodzie na wydobycie, czy też o odmowie wyrażenia takiej zgody. Decyzję co do zezwolenia na wydobycie podejmuje bowiem właściwy Okręgowy Urząd Górniczy. Przyznaję, iż dotarły do mnie pogłoski o tym, iż to wójt rzekomo zatrzymał wydobycie pod Szklarnią. Uważam, że jest to nieodpowiedzialne i nieuczciwe działanie dyrekcji kopalni „Jankowice”, mające na celu przerzucenie odpowiedzialności za cały, wyżej opisany problem, na gminę, podczas gdy to obecnie (oraz poprzednio) zarządzający tym przedsiębiorstwem (kopalnią) winni odpowiadać za swoje nieprzemyślane lub pochopne decyzje. Krążą ponoć również wśród górników głosy, podsycane prawdopodobnie przez osoby działające ze strony kopalni, iż to wójt „blokuje” pracę „Jankowic”, co ma mieć wpływ na poziom zatrudnienia. Postawa przedstawicieli KWK „Jankowice” w całej tej sprawie jest co najmniej nieprofesjonalna, a ich ocena sytuacji mija się z prawdą i rzeczywistością. Trzeba bowiem podkreślić, iż to nie wójt – a dyrektor kopalni jest osobą, która winna dbać o dobro przedsiębiorstwa; to dyrekcja winna zapewniać warunki jej prawidłowej pracy i podejmować takie decyzje, które będą powodować należyte działanie kopalni. Wójt danej gminy może i powinien w miarę możliwości wspierać działalność danego zakładu przemysłowego, ale musi mieć na uwadze przed wszystkim dobro i zdanie mieszkańców.

Czy wiadomo coś o kolejnych propozycjach kopalni w temacie nowych ścian?

Z przykrością muszę stwierdzić, iż działania dyrekcji kopalni są mało merytoryczne. Nie ma bowiem konstruktywnych rozmów w przedmiocie ew. nowych planów wydobywczych, raczej postawa polegająca na tym, iż „nam, kopalni, należy się prawo wydobycia węgla ….i tyle”. W taki sposób nie prowadzi się obecnie żadnych rozmów, tym bardziej, iż plany dotyczą przecież najistotniejszych dla mieszkańców spraw, tj. bezpieczeństwa ich samych oraz ich domów, budynków czy posesji. Jeżeli jednak chodzi o propozycje kopalni w temacie uruchomienia nowych ścian, to plany wydobywcze winny się znaleźć w projekcie planu ruchu kopalni na lata 2016-2018, który ma ujrzeć światło dzienne w III lub na początek IV kwartału bieżącego roku.

Nie ma obaw, że węgiel się skończy?

Z tym pytaniem proszę się zwrócić do Kompanii Węglowej lub do o odpowiednich organów „węglowej” administracji państwowej, albowiem to te podmioty mają dokładne dane co do aktualnych czy wydobywalnych zasobów węgla. Myślę, że znacznej części mieszkańców naszego regionu czy ogólnie Śląska zależy, aby tych zasobów starczyło jeszcze na wiele lat.

Kiedy przetarg na kontynuację budowy urzędu?

Jesteśmy obecnie na etapie końcowym inwentaryzacji, wydaje się więc, że około lipca/sierpnia ten przetarg zostanie formalnie ogłoszony; jest to jednakże data na razie orientacyjna, albowiem najpierw musimy zakończyć inwentaryzację. Przetarg z całą pewnością zostanie jednak ogłoszony, bo budowa siedziby urzędu gminy na pewno będzie kontynuowana.

Autor: Szymon Kamczyk
Źródło: www.nowiny.pl