Otwar­cie DW 932 za ty­dzień 7 listopada
Otwar­cie DW 932 za ty­dzień 7 listopada

Re­montowany i za­mknię­ty od­ci­nek DW 932 w Świer­kla­nach, zo­sta­nie o­twar­ty dla ruchu wcze­snym ran­kiem w czwar­tek, 7 li­sto­pa­da br

30.10.2013 13:59:21
Nie wszystko według oczekiwań
Nie wszystko według oczekiwań

Remont ulicy Wodzisławskiej przeszedł już w zaawansowane stadium, co zaczęło wiązać się z całkowitym zamknięciem drogi

25.10.2013 08:53:28
Wodzisławska do remontu w październiku
Wodzisławska do remontu w październiku

Protesty mieszkańców Świerklan przyniosły skutek: w budżecie województwa znalazły się pieniądze na remont totalnie zniszczonej i zamkniętej ostatnio drogi wojewódzkiej nr 932

5.09.2013 15:31:21