JSW porozumiała się z władzami Świerklan ws. zagospodarowania odpadów wydobywczych

JSW porozumiała się z władzami Świerklan ws. zagospodarowania odpadów wydobywczych

7.12.2017 11:18:31

Zarząd JSW i dyrekcja kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie porozumiały się z władzami Świerklan w sprawie zagospodarowania odpadów wydobywczych na terenie gminy. Sprawa dotyczy Ruchu Borynia, który wydobywa węgiel koksowy i w sposób nieunikniony musi wydobywać technologicznie nierozłączną skałę płonną, zwaną odpadami wydobywczymi.

Rocznie uzyskuje się – wskazują w Jastrzębskim Węglu wydawanym przez JSW – w ten sposób około 1,5 mln ton mas skalnych, które należy zagospodarować na powierzchni terenu. Wydział ochrony środowiska kopalni zaproponował, by do tego celu wykorzystać częściowo zdegradowane poprzez wpływy eksploatacji górniczej tereny na przedpolu istniejącej budowli ziemnej nazywanej „zbiornik 6a” w sołectwie Świerklany.

Kopalnia przeprowadziła szereg procedur zmierzających do zapewnienia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z oczekiwanym wykorzystaniem terenu.

– Po długich rozmowach strony zawarły porozumienie, umożliwiające wykorzystanie odpadów wydobywczych przy jednoczesnym, akceptowalnym zminimalizowaniu negatywnego oddziaływania na środowisko – zaznacza Jerzy Majchrzak, dyrektor biura ochrony środowiska i szkód górniczych w JSW, cytowany w Jastrzębskim Węglu.

Władze gminy przyjęły uchwałę, której zapisy pozwalają na wykorzystanie odpadów wydobywczych do ukształtowania powierzchni terenu umożliwiającego spowolnienie spływu i grawitacyjny odpływ wody opadowej.

Kopalnia przystąpi niebawem do wykupu niezbędnych nieruchomości oraz do sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej. Ostateczny kształt nowego obiektu gospodarowania odpadami wydobywczymi będzie nadal konsultowany z mieszkańcami i władzami samorządowymi gminy.

JSW stawia m.in. na realizację przyszłościowych inwestycji. Inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW w 2017 roku sięgną miliarda złotych, natomiast w kolejnych latach będą wyższe. JSW jest aktywna także na rynkach pozaeuropejskich.

Trzeba bowiem nadrobić zaległości z lat kryzysu. Docelowo produkcja węgla koksowego w kopalniach JSW ma wzrosnąć i stanowić ok. 85 procent całości produkcji.Do uzyskania takiego wyniku potrzebna jest między modernizacja i rozbudowa zakładów przeróbczych, głównie w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice.

Autor: WNP.PL (JD)
Źróło: gornictwo.wnp.pl