Mieszkanka Jankowic wyróżniona na Ogólnopolskim Konkursie Literackim

Mieszkanka Jankowic wyróżniona na Ogólnopolskim Konkursie Literackim

19.03.2015 09:26:56

Regina Sobik została wyróżniona na XLIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka w Lublinie. Nasza poetka z Jankowic otrzymała wyróżnienie za zestaw wierszy. Jest to już trzecie wyróżnienie Pani Reginy Sobik w tym konkursie. W roku 2012 dostała wyróżniene za prozę, natomiast w 2013 i 2014 została wyróżniona za zestawy poetyckie.

W konkursie w tym roku wzięło udział 83 pisarzy, którzy nadesłali 66 zestawów poetyckich i 30 prozatorskich. Wyróżnienia zostaną uhonorowane publikacjami Stowarzyszenia Twórców Ludowych lub innymi wydawnictwami.

Zdaniem jury poziom artystyczny nadesłanych utworów poetyckich i prozatorskich był wyrównany i na ogół wysoki, przeważały teksty wspomnieniowe, skupiające się na przedstawieniach dawnego życia wiejskiego, eksponujące postaci babci i dziadka. Uderzała niekiedy monotematyczność, widoczne było eksplorowanie obiegowych motywów rustykalnych. Liryki cechowała z reguły spójność obrazowa i kompozycyjna, można też było dostrzec oryginalne pomysły metaforyczne. Jedynie śladowo pojawiły się wiersze patriotyczne i religijne. W prozie raziła nieraz rozwlekłość i trywialność.

Z zadowoleniem odnotowano ponowny wzrost popularności konkursu, chociaż zastanawia małe zainteresowanie nim wśród członków Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Ze smutkiem należy przy tym stwierdzić, że po raz kolejny z powodu braku wsparcia ze strony instytucji państwowych i samorządowych konkurs zrealizowano wyłącznie ze skromnych środków finansowych stowarzyszenia. Postanowiono, że nagrody I, II i III stopnia w dziedzinie poezji i prozy będą miały charakter pieniężny i zostaną wypłacone do końca marca 2015 roku. Wyróżnienia zostaną uhonorowane publikacjami Stowarzyszenia Twórców Ludowych lub innymi wydawnictwami. Dyplomy dla laureatów konkursu organizator prześle z najnowszym numerem „Twórczości Ludowej”, zawierającym protokół jury i wybór nagrodzonych utworów.

Według jury mimo utrzymujących się trudności finansowych konkurs należy kontynuować, gdyż stał się ważnym czynnikiem ogólnopolskiego życia literackiego i służy popularyzowaniu kultury ludowej.

Źródło: zgstl.pl