Dzisiaj rozpocznie się remont DW 932 w Świerklanach
Dzisiaj rozpocznie się remont DW 932 w Świerklanach

Za­rząd Wo­je­wódz­twa i Sej­mik Sa­mo­rzą­dowy Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go do­kona­ły zmian w tej czę­ści bu­dże­tu wo­je­wódz­twa, która po­zosta­je w dys­po­zycji ZDW w Ka­to­wi­cach

17.09.2013 08:16:10
Uwaga pasażerowie – Objazd linii 228
Uwaga pasażerowie – Objazd linii 228

W związku z zamkniętą ulicą Wodzisławską w Świerklanach Międzygminny Związek Komunikacji w Jastrzębiu zmienia trasę przejazdu linii 228

13.08.2013 07:45:29
Podatki zapłacone, drogi rozwalone!
Podatki zapłacone, drogi rozwalone!

Podatki zapłacone, drogi rozwalone! – z takim napisem na transparencie mieli dzisiaj blokować drogę mieszkańcy ulicy Wodzisławskiej w Świerklanach

21.05.2013 20:22:18